Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 7
(307 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 263
Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 263/0 dne 28. 8. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 8. 2018 (usnesení č. 99). Určil zpravodaje: MUDr. Vít Kaňkovský a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. (usnesení č. 337).
  Zpravodajem určen Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS. (usnesení č. 338).
  Čtení proběhlo 20. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 338).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 263/3, který byl rozeslán 31. 10. 2018 v 9:49.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 11. 2018 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 219, usnesení č. 390).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.11.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.12.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.11.2018.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Šromová, který přijal k tomuto tisku dne 4.12.2018 usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 7/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 20.12.2018.

Svým usnesením č. 67, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 335/2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2018.
  Prezident zákon podepsal 20. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2018.

Témata EUROVOC: lékařlékařský posudeksmluvní pracovnícisociální zabezpečeníveřejná služba