Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 13
(344 kB)
Zasedání Evropské rady (13. a 14. prosince 2018) - komentovaný návrh pořadu jednání
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 26.11.2018.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. prof.RNDr. Václav Hampl, který přijal k tomuto tisku dne 4.12.2018 usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 13/1.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 12.12.2018.

Svým usnesením č. 42, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.