Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 15
(982 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé podepsané v Bruselu dne 17. 7. 2018
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.12.2018.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 348.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 16.2.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.12.2018.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jiří Čunek, který přijal k tomuto tisku dne 15.1.2019 usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 15/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 27.2.2019.

Svým usnesením č. 107, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Evropská politická spolupráceEvropská unieJaponskopolitická spolupráceratifikace dohodyČeská republika