Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 16
(282 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Věra Kovářová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 2. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 5. 2018 jako tisk 140/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 140
Novela z. o dani z přidané hodnoty

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 140/0 dne 3. 4. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0140.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 6. 2018 na 16. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 287).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 140/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo v podrobné rozpravě 3. 10. 2018 na 19. schůzi odročeno (usnesení č. 355).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 140/3, který byl rozeslán 2. 11. 2018 v 14:28.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 11. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 140/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 12. 2018 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 71, usnesení č. 411).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 10.12.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 9.1.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 10.12.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladislav Vilímec, který přijal k tomuto tisku dne 19.12.2018 usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 16/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 20.12.2018.

Svým usnesením č. 71, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.12.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 6/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2018.
  Prezident zákon podepsal 27. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 12. 2018.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 1. 2019.

Témata EUROVOC: cestující veřejnostdaňdaň z přidané hodnotyhromadná dopravaosobní dopravaosobní tarifsazba DPHvybírání daní