Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 19
(1187 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.12.2018.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 356.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 16.2.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.12.2018.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Bc. Marek Hilšer, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2019 usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 19/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 27.2.2019.

Svým usnesením č. 110, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: antidiskriminační politikamezinárodní úmluva OSNratifikace dohodyrovné zacházenízdravotně postižený člověkČeská republika