Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 22
(781 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.1.2019.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 366.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.1.2019.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Emilie Třísková, který přijal k tomuto tisku dne 15.1.2019 usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 22/1.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Emilie Třísková, který přijal k tomuto tisku dne 15.1.2019 usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 22/2.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 31.1.2019.

Svým usnesením č. 92, v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Svým usnesením č. 93, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Témata EUROVOC: osoba samostatně výdělečně činnásociální vzájemné pojištěnísociální zabezpečení