Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 25
(369 kB)
Návrh zákona o zpracování osobních údajů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Hamáček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 138
Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 138/0 dne 28. 3. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Petiční výbor.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 18. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 18. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 207).

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 28. 6. 2018 na 16. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 138/12, který byl rozeslán 21. 9. 2018 v 10:42.

 • G
 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 26. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 5. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 37, usnesení č. 408).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.1.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.2.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.1.2018.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Bc. Anna Hubáčková, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.2019 usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 25/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 30.1.2019.

Svým usnesením č. 85, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 31.1.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 110/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 1. 2019 poslancům jako tisk 138/14.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 1. 2019 poslancům jako tisk 138/15.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 12. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 212, usnesení č. 561).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 4. 2019.
  Prezident zákon podepsal 10. 4. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 4. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 4. 2019.

Témata EUROVOC: datové právoimplementující opatření státuochrana komunikacíochrana soukromíochrana údajůosobní údajepořizování datukládání datzpracování datzprostředkování dat