Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 27
(252 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jan Čižinský.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 3. 2018. Vláda zaslala stanovisko 4. 4. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 4. 2018 jako tisk 115/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 115
Novela z. - školský zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 115/0 dne 5. 3. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0115.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.1.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.2.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.1.2019.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromíra Vítková, který přijal k tomuto tisku dne 29.1.2019 usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 27/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 31.1.2019.

Svým usnesením č. 99, v hlasování č. 49 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 31.1.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 46/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 2. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 2. 2019.

Témata EUROVOC: organizace školstvípředškolní výchovazákladní vzděláváníškolní vzděláváníškolská legislativa