Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 31
(271 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 172
Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 172/0 dne 7. 5. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: Ing. Eva Fialová a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Výbor pro zdravotnictví.

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 319).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 172/3, který byl rozeslán 5. 12. 2018 v 11:37.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 12. 2018 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 323, usnesení č. 425).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.1.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.2.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.1.2019.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.2019 usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 31/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 30.1.2019.

Svým usnesením č. 82, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 31.1.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 45/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 2. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 2. 2019.

Témata EUROVOC: Evropský parlamentpolitika životního prostředí EUrtuťznečišťování životního prostředí kovyškodlivinyČeská republika