Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 32
(585 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 206
Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 206/0 dne 13. 6. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 359).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 206/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 206/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 206/3, který byl rozeslán 6. 12. 2018 v 12:35.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 12. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 206/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 12. 2018 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 319, usnesení č. 424).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.1.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.2.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.1.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Lumír Aschenbrenner, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.2019 usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 32/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 30.1.2019.

Svým usnesením č. 88, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 31.1.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 80/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 1. 2019 poslancům jako tisk 206/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 1. 2019 poslancům jako tisk 206/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 12. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 216, usnesení č. 563).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 3. 2019.
  Prezident zákon podepsal 15. 3. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 3. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 3. 2019.

Témata EUROVOC: daňdaň z příjmůdaňové právodaňový systémmezinárodní daňové právovyhýbání se daním