Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 34
(254 kB)
Návrhy kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv
Náhled podkladového materiálu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 23.1.2019.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jan Tecl, který přijal k tomuto tisku dne 29.1.2019 usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 34/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 30.1.2019.

Svým usnesením č. 87, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - volí.