Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 36
(290 kB)
Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Hamáček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 368
Vl.n.z. o úpravě vztahů v souvislosti s vystoupením VB z EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 368/0 dne 9. 1. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 1. 2019 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 23. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 436).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 23. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 38, usnesení č. 436).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.1.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.2.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.1.2019.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 20.2.2019 usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 36/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 27.2.2019.

Svým usnesením č. 104, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 105, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 74/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 3. 2019.
  Prezident zákon podepsal 7. 3. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 3. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 3. 2019.

Témata EUROVOC: cizinecké právocizí státní občandvoustranný vztahvystoupení z EU