Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 42
(228 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Věra Adámková.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 10. 2018. Vláda zaslala stanovisko 20. 11. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 11. 2018 jako tisk 308/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 308
Novela z. - transplantační zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 308/0 dne 23. 10. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0308.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: MUDr. Jiří Mašek a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 1. 2019 na 26. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 465). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 89, usnesení č. 465).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.2.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2019.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. prof.MUDr. Jaroslav Malý, který přijal k tomuto tisku dne 13.3.2019 usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 42/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 20.3.2019.

Svým usnesením č. 123, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.3.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 97/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 3. 2019.
  Prezident zákon podepsal 28. 3. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 3. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 4. 2019.

Témata EUROVOC: cizí státní občantransplantace orgánů