Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 48
(435 kB)
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2018
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, ministr spravedlnosti Marie Benešová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.3.2019.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. prof.RNDr. Václav Hampl, který přijal k tomuto tisku dne 16.4.2019 usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 48/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 2.5.2019.

Svým usnesením č. 147, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.