Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 49
(348 kB)
Zasedání Evropské rady (21. a 22. března 2019) - komentovaný návrh pořadu jednání
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.3.2019.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, který přijal k tomuto tisku dne 19.3.2019 usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 49/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 20.3.2019.

Svým usnesením č. 117, v hlasování č. 3 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.