Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 60
(3572 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě podepsaný 6. února 2019 v Bruselu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.4.2019.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 450.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 11.6.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.4.2019.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Zeman, který přijal k tomuto tisku dne 14.5.2019 usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 60/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 12.6.2019.

Svým usnesením č. 166, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Bývalá jugoslávská republika MakedonieNATOarmádapřistoupení k dohoděratifikace dohodyspolečná bezpečnostní a obranná politika