Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 61
(234 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr průmyslu a obchodu Marta Nováková, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 369
Novela z. o ochraně spotřebitele - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 369/0 dne 9. 1. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 1. 2019 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Patrik Nacher a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 530).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 5. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 32, usnesení č. 530).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.4.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.5.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.4.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 24.4.2019 usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 61/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 2.5.2019.

Svým usnesením č. 139, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 6.5.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 179/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 369/1.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 369/2.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 946, usnesení č. 662).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2019.
  Prezident zákon podepsal 4. 7. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2019.

Témata EUROVOC: antidiskriminační politikaochrana spotřebiteleplatbaposkytování služebprodejspotřebitel