Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 62
(351 kB)
Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, ministr spravedlnosti Marie Benešová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 72
Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 72/0 dne 29. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25., 29. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 243).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 30. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/4 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 72/5, který byl rozeslán 30. 1. 2019 v 11:19.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 2. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 72/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 70, usnesení č. 533).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.4.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.5.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.4.2019.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, který přijal k tomuto tisku dne 24.4.2019 usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 62/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 2.5.2019.

Svým usnesením č. 144, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 6.5.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 254/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 72/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 72/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 30, usnesení č. 701).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 9. 2019.
  Prezident zákon podepsal 24. 9. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 9. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 10. 2019.

Témata EUROVOC: odborná kvalifikaceosoba samostatně výdělečně činnáporadenstvíprofesní statusveřejná instituceveřejná správaznalecký posudek