Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 75
(380 kB)
Mimořádné zasedání Evropské rady (článek 50) (10. dubna 2019) - závěry, ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY učiněné se souhlasem Spojeného království o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.4.2019.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. prof.RNDr. Václav Hampl, který přijal k tomuto tisku dne 16.4.2019 usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 75/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 2.5.2019.

Svým usnesením č. 150, v hlasování č. 41 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.