Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 84
(293 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 204
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 204/0 dne 13. 6. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Lukáš Kolářík a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 9. 2018 na 19. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 2. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 382).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona 15. 3. 2019 na 27. schůzi v podrobné rozpravě přerušeno.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 204/2, který byl rozeslán 17. 4. 2019 v 16:18.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 5. 2019 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 166, usnesení č. 633).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.5.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.6.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.5.2019.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Šromová, který přijal k tomuto tisku dne 4.6.2019 usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 84/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 12.6.2019.

Svým usnesením č. 167, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 13.6.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 164/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 6. 2019.
  Prezident zákon podepsal 18. 6. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 6. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: nemocpojistnépracovní nezpůsobilostzdravotní pojištění