Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 86
(4224 kB)
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2018
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda ČTÚ Jaromír Novák.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 23.5.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který přijal k tomuto tisku dne 17.7.2019 usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 86/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 14.8.2019.

Svým usnesením č. 230, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.