Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 87
(183 kB)
Prohlášení ze Sibiu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 24.5.2019.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. prof.RNDr. Václav Hampl, který přijal k tomuto tisku dne 4.6.2019 usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 87/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 12.6.2019.

Svým usnesením č. 162, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.