Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 91
(4011 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 4.6.2019.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 499.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 10.8.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.6.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Michal Kortyš, který přijal k tomuto tisku dne 7.8.2019 usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 91/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 30.10.2019.

Svým usnesením č. 250, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: EcofinJednotný evropský aktbankovní unie EUmezinárodní dohodaratifikace dohody