Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 95
(797 kB)
Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2018
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.6.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.6.2019.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. prof.RNDr. Václav Hampl, který přijal k tomuto tisku dne 9.7.2019 usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 95/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 24.7.2019.

Svým usnesením č. 191, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.