Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 98
(2176 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2018
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.6.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.7.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Kratochvíle, který přijal k tomuto tisku dne 17.7.2019 usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 14.8.2019.

Svým usnesením č. 231, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.