Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 104
(295 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 205
Novela z. o evidenci tržeb - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 205/0 dne 13. 6. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Juříček, Ph.D. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Jan Volný (usnesení č. 329).
  1. Čtení proběhlo 19., 21. 9. 2018 na 19. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 23. 10. 2018 na 20. schůzi. Projednávání návrhu bylo odročeno (usnesení č. 360). 1. Čtení proběhlo 18., 20. 12. 2018 na 24. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 25. 1., 13. 2. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 500).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 205/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 25. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 205/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 26. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 205/3 (doporučuje schválit).
  • Hospodářský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 205/4 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 205/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16., 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 205/6, který byl rozeslán 23. 4. 2019 v 14:44.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 5. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 205/7 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 10. 5. 2019 na 28. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 29. 5. 2019 na 30. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 31. 5. 2019 na 30. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 5., 7. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 912, usnesení č. 655).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.7.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.7.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.7.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Herbert Pavera, který přijal k tomuto tisku dne 17.7.2019 usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 104/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 25.7.2019.

Svým usnesením č. 210, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 29.7.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 256/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 7. 2019 poslancům jako tisk 205/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 7. 2019 poslancům jako tisk 205/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10., 13. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 68, usnesení č. 712).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 9. 2019.
  Prezident zákon podepsal 24. 9. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 9. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 10. 2019.

Témata EUROVOC: daň z přidané hodnotydaňový poplatníkjednotný účetní systémmaloobchodní prodejpříjem ? platbaúčetnictvíúčetní systém