Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 108
(232 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 312.

Navrhovatelem je zástupce Senátu Tomáš Czernin.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 8. 2018. Vláda zaslala stanovisko 20. 9. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 9. 2018 jako tisk 260/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 260
Novela z. o státním občanství ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 260/0 dne 22. 8. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0260.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 9. 2018 (usnesení č. 111). Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 1. 2019 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 438).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 260/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 13. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 260/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 957, usnesení č. 665).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.7.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.7.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.7.2019.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Radek Sušil, který přijal k tomuto tisku dne 17.7.2019 usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 108/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 25.7.2019.

Svým usnesením č. 217, v hlasování č. 73 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 29.7.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 207/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 8. 2019.
  Prezident zákon podepsal 12. 8. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 8. 2019.

Témata EUROVOC: dvojí státní příslušnostpotomekstátní občanstvíudělení občanstvíČeská republika