Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 112
(382 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Miroslav Toman.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 332
Novela z. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 332/0 dne 19. 11. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Holomčík a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Bc. Jan Pošvář (usnesení č. 485).
  Čtení proběhlo 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 485).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 332/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 332/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 332/3, který byl rozeslán 18. 4. 2019 v 9:27.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 2. 5. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 332/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 1066, usnesení č. 679).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.7.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.7.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.7.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který přijal k tomuto tisku dne 17.7.2019 usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 112/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 24.7.2019.

Svým usnesením č. 201, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 29.7.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 206/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 8. 2019.
  Prezident zákon podepsal 12. 8. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 8. 2019.

Témata EUROVOC: clodohled nad trhemdřevozpracující průmyslkontrola dovozukontrola vývozuprodukce dřevavýrobky ze dřeva