Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 115
(718 kB)
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 2.7.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.7.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladislav Vilímec, který přijal k tomuto tisku dne 23.10.2019 usnesení č. 102, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 115/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 30.10.2019.

Svým usnesením č. 253, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.