Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 123
(375 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Hamáček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 256
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 256/0 dne 10. 8. 2018.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 22. 8. 2018. Určil zpravodaje: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 14)

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 468).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 256/5, který byl rozeslán 7. 6. 2019 v 10:19.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 7. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 256/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 10., 12. 7. 2019 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 86, usnesení č. 695).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.7.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.8.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.7.2019.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Bc. Anna Hubáčková, který přijal k tomuto tisku dne 13.8.2019 usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 123/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 14.8.2019.

Svým usnesením č. 221, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 15.8.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 277/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 8. 2019 poslancům jako tisk 256/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 8. 2019 poslancům jako tisk 256/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 23, usnesení č. 735).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 10. 2019.
  Prezident zákon podepsal 23. 10. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 10. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 10. 2019.

Témata EUROVOC: aplikace zákonaelektronická správaelektronická správa dokumentůlegislativní procesmezinárodní dohodapublikace zákonaúřední list