Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 127
(280 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 409
Novela z. o pozemních komunikacích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 409/0 dne 20. 2. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 580).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 409/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 409/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 409/3, který byl rozeslán 21. 6. 2019 v 12:35.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 27. 6. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 409/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2019 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 123, usnesení č. 699).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.7.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.8.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.7.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který přijal k tomuto tisku dne 7.8.2019 usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 127/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 14.8.2019.

Svým usnesením č. 226, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 15.8.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 227/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 8. 2019.
  Prezident zákon podepsal 27. 8. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 9. 2019.

Témata EUROVOC: silniční dopravasilniční poplateksilniční síť