Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 129
(4796 kB)
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 2.8.2019.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 563.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.8.2019.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. prof. Ing. Jiří Drahoš, který přijal k tomuto tisku dne 25.9.2019 usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 129/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 29.1.2020.

Svým usnesením č. 296, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Témata EUROVOC: dlouhodobá prognózamístní orgány státní správyorganizace školstvíregionální orgány státní správyvzděláváníškolský systémškolství