Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 140
(316 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Petr Dolínek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 191/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 191
Novela z. o dráhách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 191/0 dne 1. 6. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0191.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Feranec a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2019 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 493).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 191/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 191/3, který byl rozeslán 23. 7. 2019 v 13:18.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 5. 9. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 191/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 150, usnesení č. 716).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.10.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.11.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.10.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ladislav Kos, který přijal k tomuto tisku dne 23.10.2019 usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 140/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 31.10.2019.

Svým usnesením č. 262, v hlasování č. 57 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 1.11.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 313/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 11. 2019.
  Prezident zákon podepsal 14. 11. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 11. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 11. 2019.

Témata EUROVOC: bezpečnost dopravydopravní infrastrukturajízdní personálmetroměstská dopravaměstská hromadná doprava