Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 143
(415 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Marie Benešová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 337
Novela z. o státním zastupitelství - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 337/0 dne 20. 11. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Mgr. Marek Výborný (usnesení č. 486).
  Čtení proběhlo 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 486).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 337/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 337/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 337/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 337/4, který byl rozeslán 12. 9. 2019 v 11:25.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 9. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 337/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 229, usnesení č. 732).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.10.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.11.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.10.2019.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 23.10.2019 usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 143/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 30.10.2019.

Svým usnesením č. 242, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 1.11.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 315/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 11. 2019.
  Prezident zákon podepsal 14. 11. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 11. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 11. 2019.

Témata EUROVOC: Evropská uniefinanční soudhospodářský trestný činstátní zástupcetrestní řízenívlastní zdroje