Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 148
(512 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Miroslav Toman.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 454
Novela z. o rostlinolékařské péči - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 454/0 dne 3. 4. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Určil zpravodaje: Ing. Josef Kott a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 620).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 454/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 454/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 454/3, který byl rozeslán 12. 9. 2019 v 10:44.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 20. 9. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 454/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 10. 2019 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 52, usnesení č. 740).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.11.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.12.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.11.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Herbert Pavera, který přijal k tomuto tisku dne 26.11.2019 usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 148/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 4.12.2019.

Svým usnesením č. 272, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 5.12.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 369/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 12. 2019 poslancům jako tisk 454/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 12. 2019 poslancům jako tisk 454/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 17. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 367, usnesení č. 857).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2019.
  Prezident zákon podepsal 19. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2019.

Témata EUROVOC: herbicidyochrana krajinyochrana lesaochrana zdraví rostlinpřípravky ochrany rostlinrostlinolékařská legislativaškodlivý organismus