Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 149
(312 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jiří Mihola.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 10. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 7. 2019 jako tisk 504/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 504
Novela z. o státních svátcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 504/0 dne 11. 6. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0504.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 10. 2019 na 35. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 754). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 170, usnesení č. 754).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.11.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.12.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.11.2019.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromíra Vítková, který přijal k tomuto tisku dne 3.12.2019 usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 149/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 4.12.2019.

Svým usnesením č. 275, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 5.12.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 356/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 12. 2019.
  Prezident zákon podepsal 13. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: doba odpočinkustátní svátekvojenská okupace