Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 153
(569 kB)
Návrh zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Barbora Kořanová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 9. 5. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 5. 2019 jako tisk 447/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 447
N.z. o právu na digitální služby

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 447/0 dne 9. 4. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0447.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.11.2019.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zdeněk Nytra, který přijal k tomuto tisku dne 3.12.2019 usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 153/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.12.2019.

Svým usnesením č. 286, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 12.12.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 12/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 12. 2019.
  Prezident zákon podepsal 19. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 1. 2020.

Témata EUROVOC: elektronická správainformatika a průmysl zpracování datinformační systémkomunikační systémslužba ve veřejném zájmutelekomunikacetelematikaveřejná správazpřístupňování informací