Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 154
(388 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 483
Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 483/0 dne 15. 5. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 5. 2019 (usnesení č. 189). Určil zpravodaje: Ing. Dana Balcarová a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 651).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 483/5, který byl rozeslán 1. 10. 2019 v 11:53.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 4. 10. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 483/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 11. 2019 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 308, usnesení č. 790).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.11.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Miroslav Balatka, který přijal k tomuto tisku dne 3.12.2019 usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 154/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.12.2019.

Svým usnesením č. 283, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 12.12.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 1/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 12. 2019.
  Prezident zákon podepsal 19. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2019.

Témata EUROVOC: emisní povolenkaobchodovatelné emisní povoleníobchodování s emisemiskleníkový plynsystém EU pro obchodování s emisemiznečišťující příměsi v atmosféře