Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 157
(689 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Marie Benešová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 207
Novela z. o obchodních korporacích - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 207/0 dne 14. 6. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 546).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 207/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 207/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 207/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 207/4, který byl rozeslán 13. 9. 2019 v 9:19.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 9. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 207/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 11. 2019 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 333, usnesení č. 793).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.11.2019.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Tomáš Goláň, který přijal k tomuto tisku dne 27.11.2019 usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 157/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.12.2019.

Svým usnesením č. 282, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 12.12.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 33/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 12. 2019 poslancům jako tisk 207/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 12. 2019 poslancům jako tisk 207/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 17, usnesení č. 869).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 1. 2020.
  Prezident zákon podepsal 29. 1. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 1. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 2. 2020.

Témata EUROVOC: kapitálová společnostkonkurenceschopnostnotářprofesní obchodní společnoststátní občanstvítyp podnikuveřejná obchodní společnostvztahy mezi členskými státy EUČeská republika