Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 166
(1059 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je prezident republiky Miloš Zeman.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.12.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 17.2.2020.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 14.1.2020 usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 166/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 29.1.2020.

Svým usnesením č. 295, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.