Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 169
(570 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 398
Vl.n.z. - v oblasti regulace podnikání na finančním trhu - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 398/0 dne 12. 2. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Jan Řehounek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 616).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 398/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 398/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 398/3, který byl rozeslán 17. 10. 2019 v 12:07.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 31. 10. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 398/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 11. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 19, usnesení č. 800).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Lumír Aschenbrenner, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2020 usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 169/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 30.1.2020.

Svým usnesením č. 303, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 3.2.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 119/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 398/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 398/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 66, usnesení č. 971).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 3. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 3. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 3. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 3. 2020.

Témata EUROVOC: bankovní právocenné papírydohled nad trhememise cenných papírůfinanční trhinvestiční společnostkapitálový trhobor podnikání