Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 171
(370 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 412
Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2020 usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 171/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 29.1.2020.

Svým usnesením č. 294, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 3.2.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 113/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 412/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 412/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 20, usnesení č. 958).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 3. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 3. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 3. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 3. 2020.

Témata EUROVOC: financování z veřejných prostředkůosobní údajepodpora investicstátní rozpočetzlepšování bydlení