Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 174
(412 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 431
Novela z. o silniční dopravě - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 431/0 dne 18. 3. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 628).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 431/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 431/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 431/3, který byl rozeslán 18. 10. 2019 v 9:50.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 31. 10. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 431/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 11. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 46, usnesení č. 806).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Michal Kortyš, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2020 usnesení č. 126, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 174/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 30.1.2020.

Svým usnesením č. 306, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 3.2.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 115/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 431/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 431/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 47, usnesení č. 965).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 3. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 3. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 3. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 3. 2020.

Témata EUROVOC: dopravceosobní dopravapřeprava nebezpečného nákladusilniční dopravataxi