Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 177
(312 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jana Krutáková.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 10. 2019. Vláda zaslala stanovisko 1. 11. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 11. 2019 jako tisk 604/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 604
Novela z. o vnitrozemské plavbě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 604/0 dne 3. 10. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0604.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 11. 2019 (usnesení č. 236). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 28. 11. 2019 na 39. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 814). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 28. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 78, usnesení č. 814).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ladislav Kos, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2020 usnesení č. 127, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 177/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 29.1.2020.

Svým usnesením č. 301, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 3.2.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 44/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 2. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 2. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 2. 2020.

Témata EUROVOC: vliv na životní prostředívnitrozemská vodní cestaříční plavbaúzemní plánování