Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 179
(413 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Martin Kupka.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 24. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 7. 2019 jako tisk 525/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 525
Novela z. o zeměměřictví

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 525/0 dne 26. 6. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0525.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zdeněk Nytra, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2020 usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 179/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 29.1.2020.

Svým usnesením č. 302, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 3.2.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 47/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 2. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 2. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 2. 2020.

Témata EUROVOC: atlasdigitální archivacedigitální technologiekartografiestavební právoúzemní plánování