Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 183
(351 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Hlavního města Prahy Hana Kordová Marvanová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 22. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 8. 2018 jako tisk 247/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 247
Novela z. - živnostenský zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 247/0 dne 25. 7. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0247.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 8. 2018 (usnesení č. 99). Určil zpravodaje: Petr Dolínek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 572).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 247/6, který byl rozeslán 29. 11. 2019 v 12:51.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 247/7 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 399, usnesení č. 863).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ladislav Kos, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2020 usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 183/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 30.1.2020.

Svým usnesením č. 311, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 3.2.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 117/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 247/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 247/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 44, usnesení č. 964).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 3. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 3. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 3. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 3. 2020.

Témata EUROVOC: cestovní kancelářcestovní ruchprofesní přípravaživnost