Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 191
(836 kB)
Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2019
Náhled podkladového materiálu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 24.1.2020.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 30.1.2020.

Svým usnesením č. 313, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.