Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 192
(530 kB)
Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2019, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přehled ostatních podání a dotazů za rok 2019 a Výroční zpráva za rok 2019 pro mediální oblast
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce výboru Senátu Jiří Drahoš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 23.1.2020.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 30.1.2020.

Svým usnesením č. 314, v hlasování č. 60 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.