Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 194
(3093 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III a nová příloha VII Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 10. května 2019
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 31.1.2020.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 748.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 12.4.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.2.2020.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zdeněk Nytra, který přijal k tomuto tisku dne 28.4.2020 usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 194/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 30.4.2020.

Svým usnesením č. 384, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: chemický výrobekmezinárodní obchodnebezpečná látkapesticidypřistoupení k dohoděratifikace dohodyČeská republika