Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 198
(2493 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace EUTELSAT a Dohoda, kterou se mění Protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace (EUTELSAT) ve znění opravy č. 1 ze dne 16. ledna 2006 a s ratifikací Úmluva zakládající Evropskou telekomunikační družicovou organizaci "EUTELSAT" z roku 1982, její změny z roku 1983 a 1999
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.2.2020.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 759.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 25.4.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.2.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 11.3.2020 usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 198/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 29.4.2020.

Svým usnesením č. 372, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: EUTELSATdružiceratifikace dohodysatelitní přenostelekomunikace